SecuriSens ADW

Palonilmaisuun kaikkein vaikeimmissa olosuhteissa

Palonilmaisua tarvitaan kaikissa olosuhteissa, ei vain hyvissä olosuhteissa. SecuriSens ADW 535 -linjalämpöilmaisin onkin tarkoitettu erityisesti sellaisiin vaativiin kohteisiin, jotka ovat perinteisten paloilmaisimien suorityskyvyn ulkopuolella. Älykäs linjalämpöilmaisin toimii erheettömästi ja luotettavasti myös kaikkein vaikeimmissa olosuhteissa. SecuriSens ADW 535 -linjalämpöilmaisinta voidaan käyttää esimerkiksi tiloissa, joissa on suuria lämpötiloja, korkea ilmankosteus, syövyttäviä kaasuja tai erittäin epäpuhdas ilma.

Kaksi putkea, kaksinkertainen valvonta-alue.

Useat tulipalot aiheuttavat nopean lämpötilan nousun. Tämän tapahtuessa lämpimän ilman tilavuus kasvaa. SecuriSens ADW 535 -linjalämpöilmaisimen kohdalla Securiton käyttää hyväkseen tätä fysikaalista lakia. Ilmatäytteinen putkisto asennetaan valvottavaan tilaan. Jos lämpötila nousee, niin putkistojen sisällä kasvava paine havaitaan elektronisen ilmaisimen avulla. SecuriSens ADW 535 -linjalämpöilmaisimeen voidaan kytkeä kaksi erillistä ilmaisinputkea (Double Tube). Tämän ansiosta valvottavan alueen pinta-ala voidaan kaksinkertaistaa ja lisäksi järjestelmä voidaan optimaalisti säätää vastaamaan tilojen ja säädöksien asettamiin vaatimuksiin.

DHW (Dynamic Heat Watch), algoritmi joka estää erheelliset hälytykset.

Securiton AG:lla on vuosikymmenien kokemus paloilmoitinjärjestelmien sekä erikoisilmaisimien kehittämisestä sekä valmistuksesta. Älykäs DHW (Dynamic Heat Watch) -algoritmi varmistaa, että ADW 535 suodattaa tällaiset tapahtumat pois ja antaa hälytyksen vain todellisen vaaran uhatessa. Tämä toiminto on teknologinen virstanpylväs ja sen avulla voidaan erottaa toisistaan erheelliset hälytykset todellisesta vaaratilanteista sataprosenttisella luotettavuudella.

SecuriSens ADW 535, helppo suunnitella ja käyttöönottaa.

Securiton AG:n ADW HeatCalc -suunnitteluohjelmisto mahdollistaa kohteen linjalämpöilmaisinjärjestelmän suunnittelun erittäin varhaisessa vaiheessa. Tämän työkalun avulla on mahdollista luonnostella putkiston sijoittelu ohjelman avustuksella muutamalla hiiren näpäytyksellä. Ohjelma takaa, että suunniteltu järjestelmä on mahdollisimman tehokas samalla täyttäen asiaankuuluvien standardien vaatimukset. HeatCalc luo yksityiskohtaisen raportin järjestelmästä sisältäen tiedot laitteen asetuksista ja listauksen tarvittavista komponenteista.

Asennettaessa ja käyttöönotettaessa yksinkertaista järjestelmää, voidaan opastavan EasyConfig-toiminnon avulla syöttää suunnitelman mukaiset muuttujat suoraan laitteelle ilman tietokonetta.

Monimutkaisempien järjestelmien kohdalla voidaan käyttää käytännöllistä ADW Config -ohjelmistoa. Sen laajat analyysitoiminnot ja asetusvaihtoehdot tarjoavat arvokasta tietoa siitä, kuinka järjestelmää voidaan käyttää turvallisesti, toimintavarmasti ja kustannustehokkaasti. Ohjelmistojen yhteensopivuus säästää aikaa. ADW HeatCalc -suunnitteluohjelmiston avulla lasketut asetukset voidaan siirtää suoraan laitteelle ADW Config -ohjelmiston avulla.

ADW hyödyt

  • Toimii myös vaikeissa ulkoilmaolosuhteissa
  • Kaksi erillistä ilmaisinputkistoa samassa keskuslaitteessa
  • VdS:n hyväksytty EN 54-22 standardin mukaan, luokissa A1I, A2I, BI-GI ja FM/UL
  • Älykäs erheellisten hälytysten välttäminen DHW-teknologian avulla (Dynamic Heat Watch)
  • Erittäin vähäinen huoltotarve täysin automaattisen valvontajärjestelmän ansiosta
  • Täydellisesti liitettävissä SecuriFire-paloilmoitinjärjestelmään sekä useimpien muiden valmistajien paloilmoitinjärjestelmiin